แกลออ

แกลออ 

การแกลออ  หรือการเล่นออ  เป็นการละเล่นของชาวกูยอีกอย่างหนึ่ง    มีจุดประสงค์พื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วย  ส่วนมากเล่นหลังฤดูเก็บเกี่ยว  มีเครื่องแต่งครูเช่น  ขนม  ข้าวต้ม  ผ้าซิ่น  ๑  ผืน  ผ้าสไบ  ๑  ผืน  กระจก  หวี  แป้ง  กรวยขันห้า  ขันแปด  ธูป  เทียน  ไข่ไก่  ๑  ฟอง   เหล้า  ๑  ขวด  และเงิน  ๒๔  บาท   เครื่องแต่งครูเหล่านี้วางบนถาด   สิ่งที่สำคัญที่สุด  คือ  ดนตรี  เครื่องดนตรีมีแคนเป็นหลัก  นอกจากนี้ก็มี  กลอง  โทน  และพิณ  หมอแคนต้องมีความสามารถเป่าแคนได้เร้าใจ  ถ้าหมอแคนไม่ดี  วิญญาณที่เชิญก็ไม่อยากเข้ามาในการเล่นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือ  “ครูบา” จะเริ่มก่อน  ครูบาส่วนมากเป็นผู้หญิงที่มีอายุการสืบทอดตำแหน่งของครูบา  สืบทอดตามลำดับอาวุโส  เมื่อครูบาเชิญวิญญาณบรรพบุรุษเข้ามาแล้ว  โดยสังเกตจากอาการสั่นของครูบา  แสดงว่าวิญญาณเข้ามาแล้ว (อาการเช่นนี้เหมือนกับการเล่น “มะม็วด”ของเขมร)  ลูกน้องจึงจะลงเล่น  เมื่อวิญญาณเข้ามาก็จะมีการฟ้อนและรำเป็นคำ“พะหยา”  มีข้อที่น่าสังเกต  ครูบามักจะถามลูกน้องว่ามาจากบ้านไหน  เมืองไหน  ลูกน้องก็จะตอบว่ามาจากเมือง  “ตาตูม” เมืองตาตูมเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเหล่านั้น(กูยพูดว่ามาจากเมืองคำทองถ้าขึ้นบ้านใหม่)ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ  การพูดของวิญญาณแทนที่จะพูดเป็นภาษากูยกลับพูดเป็นลาวทุกคำ  คงเป็นลักษณะการเลียนแบบและการซึมเข้าหากันของความเชื่อ

Advertisements

1 ตอบกลับที่ แกลออ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s